• header
  • header

Selamat Datang di Website SMA NEGERI 1 KOLAKA | Terima Kasih Kunjungannya.

Pilih Data   
Cari Nama     
NoNIP NamaPelajaranJabatanDetail
1
19671231 199203 1 091
Drs. Abdul Aris, MM.Pd *PKnKepala Sekolah
2
19681112 199512 1 005
Yusdianto, S.Pd,M.Pd *Sejarah * SosiologiWakasek UR. Kurikulum
3
19580624 198603 2 008
Dra. Yenny Taty LL. *Bahasa Indonesia-
4
19630706 198703 1 024
Muhammad Amrin, S.Pd,MM.Pd *Biologi *PLHWakasek UR. Sapras
5
19751001 200012 1 004
Darma Simai, S.Pd. M.Pd *Biologi *PLHWakasek UR. Kesiswaan
6
198005102006041010
MUHAMMAD AKBAR TIKOperatot Pendataan
7
19580727 198303 1 024
Drs. Sunaryono *Bahasa Indonesia
8
19570517 198705 2 003
Dra. Nadratan *Pendidikan Agama *Budi Pekerti
9
19630808 198703 1 008
Drs. Hasanuddin Shaleh, M.Pd *Pendidikan Agama *Budi Pekerti
10
19640425 198902 2 001
Dra. Nurham *Ekonomi
11
19601118 198901 2 002
Dra. Hj. Nurjaya *Geografi
12
19580111 198901 2 001
Dra. Farida Aini *Pendidikan Agama *Budi Pekerti
13
19600412 198403 2 011
Dra. Ade Krisnawaty *Bahasa Indonesia
14
19660512 199103 1 019
Azis H. Hubulo, S.Pd, MM.Pd *Matematika
15
19640818 199303 2 003
Dra. Wadia *Matematika
16
19671012 199403 1 006
Drs. Abdul Razak, M.Pd *Fisika
17
19630211 199303 1 004
Drs. Mursalim, MM.Pd *Penjas Orkes
18
19670912 199103 1 012
Salin Tandigau, S.Pd *Bahasa Inggris
19
19700227 199412 2 001
Zulham Hamid, S.Pd *Bahasa Jerman
20
19680529 199303 1 005
Drs. David M. Parongko *Kimia